OBAVJEŠTENjE ZA NEZAPOSLENA LICA

U cilju realizacije Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava na ime subvencija za komunalne usluge korisnicima socijalno-programskih mjera za 2019. godinu, obaviještavaju se nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, koja ispunjavaju sljedeće uslove, odnosno, da su se na dan 01.09.2019. godine nalazila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, i to:

  • žene sa navršenih 55 godina života (žene rođene do 01.09.1964. godine i starije),
  • muškaraci sa navršenih 60 godina života (muškarci rođeni do 01.09.1959. godine i stariji),

da su u obavezi da se evidentiraju i da dostave potvrdu iz banke o broju tekućeg računa na lično ime, u svrhu formiranja pojedinačnih bankovnih spiskova za isplatu.

Nezaposlena lica gore navedeno su u obavezi da isto dostave u periodu od 01.10.2019. godine do 31.10.2019. godine, u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, na šalterima 3 i 4.

 

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е    З А    Н Е З А П О С Л Е Н А     Л И Ц А

У циљу реализације Одлуке о утврђивању критерија за расподјелу средстава на име субвенција за комуналне услуге корисницима социјално-програмских мјера за 2019. годину, обавијештавају се незапослена лица са евиденције Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, која испуњавају сљедеће услове, односно, да су се на дан 01.09.2019. године налазила на евиденцији Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, и то:

  • жене са навршених 55 година живота (жене рођене до 01.09.1964. године и старије),
  • мушкараци са навршених 60 година живота (мушкарци рођени до 01.09.1959. године и старији),

да су у обавези да се евидентирају и да доставе потврду из банке о броју текућег рачуна на лично име, у сврху формирања појединачних банковних спискова за исплату.

Незапослена лица горе наведено су у обавези да исто доставе у периоду од 01.10.2019. године до 31.10.2019. године, у просторијама Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, на шалтерима 3 и 4.

KORISNI LINKOVI

Klikom na sličicu možete posjetiti korisne web stranice.   

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…