Triple Win

Javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

 

Mjesto rada : SR Njemačka

Naziv posla : Radnici za zdravstvenu njegu

 

 Opis posla: rad na mjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u SR Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika

 

Poslovi za kandidate:

 Status: Svi zainteresovani kandidati, državljani Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uslove navedene u ovom javnom pozivu, ali prednost kod odabira će imati nezaposlena lica registrovana na evidenciji službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

 Оbrazovanje :

- Stepen obrazovanja: minimum srednja medicinska škola (IV stepen);

- Obrazovni profil: medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera

 Posebna znanja i veštine :

- Poznavanje njemačkog jezika na elementarnom nivou - minimum A2 nivo, prema Evropskom referentnom okviru za jezike;

A2 Kandidat razumije rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primjer: informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazumije u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim riječima opiše svoje porijeklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

- Položen stručni ispit za rad u struci

 Radno iskustvo :

- od prednosti je radno iskustvo u zadnje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući)

- prekvalifikacije će se uzimati u razmatranje ukoliko podrazumijevaju:

 1. vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola se neće uzimati u razmatranje) uz prethodno završeno srodno medicinsko obrazovanje (npr. prekvalifikacija diplome fizioterapeuta na zvanje medicinska sestra/tehničar) ili
 2. vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola se neće uzimati u razmantranje) uz 2 godine radnog iskustva kao njegovatelj (uključujući pripravnički staž)

Uslovi rada i boravka :

 Vrsta radnog odnosa :

- Na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu, do nostrifikacije diplome za

zdravstvenog radnika;

- Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vrijeme na poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da nakon određenog perioda prema Zakonu o boravku stranaca u SR Njemačkoj podnese zahtjev za dobijanje stalne boravišne dozvole.

 Nostrifikacija diplome :

- U skladu sa pozitivnim propisima SR Njemačke nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 mjeseci.

 Zarada :

- Startna plata iznosi 1.900 eura (bruto) / do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika;

 Smještaj i ishrana :

- Poslodavac obezbjeđuje smještaj, a zaposleni u cjelosti ili dijelom participira u troškovima.

 Troškovi prijevoza :

- Troškove prijevoza radi zapošljavanja na relaciji Bosna i Hercegovina – SR Njemačka snosi poslodavac.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 Zahtjev/prijava na njemačkom jeziku (obrazac dostupan na web stranici)

 Radna biografija/CV na njemačkom jeziku (obrazac dostupan na web stranici)

 Diploma/svjedočanstvo završene škole (ovjerena kopija);

 Dokaz o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija);

 Dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice sa upisanim stažom ili potvrde od poslodavca);

 Izjava o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima ovjerena kod nadležnog organa (obrazac dostupan na web stranici);

 Kandidati koji posjeduju dokaz o znanju njemačkog jezika (certifikat, učenička knjižica, diploma i sl.) mogu ovjerene kopije dostaviti u prilogu potrebne dokumentacije.

 

 Navedena dokumenta svi zainteresirani, zaposleni i nezaposleni, dostavljaju isključivo lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, prema mjestu prebivališta, lično ili poštom, sa naznakom

„Prijava na Javni poziv za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj“.

 Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavješteni o mjestu i terminu obavljanja intervjua za posao sa predstavnicima njemačke službe za zapošljavanje.

 Kandidati koji od strane predstavnika njemačke službe za zapošljavanje budu izabrani nakon intervjua, biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Njemačkoj. Projekat „Triple Win“ - u organizaciji njemačke službe za zapošljavanje (BA) i njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i kurs pripreme za rad i život u SR Njemačkoj.

 Kandidati koji budu uspješni na intervjuu biće u obavezi da naknadno dostave dodatnu dokumentaciju:

- diplomu, svjedočanstva trećeg i četvrtog razreda Medicinske škole i dokaz o položenom stručnom ispitu, prevedene na njemački jezik kod sudskog tumača;

- uvjerenje o nekažnjavanju;

- kopiju pasoša;

- druga dokumenta, po potrebi.

Za dodatne informacije o ovom javnom pozivu, kandidati mogu da se obrate lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH ili Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa naznakom „Triple-Win“ projekat.

Napomena: Ne vrši se povrat prijavne dokumentacije kandidatima koji ne zadovoljavaju uslove propisane javnim pozivom.

 

Javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj TRIPLE WIN

 • Tekst Javnog poziva možete naći ovdje
 • Obrazac za prijavu na njemačkom jeziku možete naći muškarci / žene
 • Obrazac za biografiju na njemačkom jeziku možete naći ovdje
 • Obrazac za izjavu o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima možete naći ovdje

 

TRIPE WIN brošura

Kontakt osoba: Husein Terzić, 033/201-000

 

Zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj- poznati poslodavac

 • Uputstvo za proceduru za apliciranje možete naći ovdje
 • Obrazac za prijavu na njemačkom jeziku možete naći ovdje
 • Obrazac za biografiju na njemačkom jeziku možete naći ovdje
 • Obrazac za izjavu o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima možete naći ovdje
 • Izjavu o obavezi priznavanja diplome u SR Njemačkoj možete naći ovdje

Kontakt osoba:  Edis Bašić, 033/560-352

KORISNI LINKOVI

Klikom na sličicu možete posjetiti korisne web stranice.   

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…