O Zavodu

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH je javna služba osnovana u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ br.33/04,19/07 i 25/08).

Zavod je ključna organizacija na tržištu rada Brčko distrikta BiH, ne samo kao posrednik u zapošljavanju i informacijama o tržištu radne snage, već i kao partner, pospješujući faktor, katalizator pune zaposlenosti i razvoja programa zapošljavanja.

Zavod posreduje između poslodavaca i nezaposlenih lica, kako bi pružio pomoć nezaposlenima da u što kraćem roku nađu posao i prilagode svoje kvalifikacije i vještine zahtjevima na tržištu rada, kao i da im obezbijede odgovarajuću materijalnu sigurnost u periodu trajanja nezaposlenosti. Misija Zavoda u dijelu pružanja usluga poslodavcima odnosi se na obezbjeđenje ljudskih potencijala za uspješno poslovanje njihovim organizacijama.

Zavod čine sljedeće organizacione jedinice, Sektor za pravne i opšte poslove, Služba za ekonomske poslove i analizu, Stručna služba direktora, kao i Sektor za posredovanje u zapošljavanju, u okviru kojeg se nalazi Služba za poslodavce.

 

 

KORISNI LINKOVI

Klikom na sličicu možete posjetiti korisne web stranice.   

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…