Pismo:

Novčana naknada

Imate pravo na novčanu naknadu ukoliko:

 • Vam je prestao radni odnos bez zahtjeva za sporazumni prestanak radnog odnosa, saglasnosti ili Vaše krivice
 • ste proveli u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednjih 18 mjeseci


Potrebna dokumentacija:

 • rješenje-odluka o prestanku radnog odnosa
 • dokaz da je poslodavac uplatio doprinose za slučaj nezaposlenosti za sve zaposlene za minimum staža osiguranja
 • potvrda o prosječnoj plati za posljednja tri mjeseca
 • radna knjižica
 • kopija prijave-odjave sa PIO/MIO
 • kopija odjave sa zdravstvenog osiguranja
 • kopija tekućeg računa


Trajanje prava:

 • jedan mjesec, ako je nezaposleno lice bilo u radnom odnosu do 2 godine
 • dva mjeseca, ako je nezaposleno lice bilo u radnom odnosu 2 godine i jedan dan do navršene 3 godine.
 • tri mjeseca, ako je nezaposleno lice bilo u radnom odnosu od 3 godine i jedan dan do navršenih 5 godina,
 • šest mjeseci, ako je nezaposleno lice bilo u radnom odnosu od 5 godina i jedan dan do navršenih 15 godina,
 • devet mjeseci, ako je nezaposleno lice bilo u radnom odnosu od 15 godina i 1 dan do navršenih 25 godina,
 • dvanaest mjeseci, ako je nezaposleno lice bilo u radnom odnosu od 25 godina i 1 dan do navršenih 30 godina,
 • osamnaest mjeseci, ako je nezaposleno lice bilo u radnom odnosu od 30 godina i 1 dan do navršenih 35 godina,
 • dvadesetčetiri mjeseca, ako je nezaposleno lice bilo u radnom odnosu preko 35 godina i 1 dan


Iznos novčane naknade:

 • do 15 godina radnog staža novčana naknada koja se isplaćuje nezaposlenom licu iznosi 45% od prosječne neto plate nakon oporezivanja koju je nezaposleno lice ostvarilo u posljednja puna tri mjeseca rada,
 • od 15 godina I 1 dana radnog staža novčana naknada koja se isplaćuje nezaposlenom licu iznosi 50% od prosječne neto plate nakon oporezivanja koju je nezaposleno lice ostvarilo u posljednja puna tri mjeseca rada,

Iznos novčane naknade ne može biti niži od 45% prosječne neto plate Brčko distrikta BiH, niti viši od jedne prosječne neto plate u distriktu utvrčene prema posljednjem podatku koji je objavila nadležna institucija za poslove statistike u distriktu.