Pismo:

Misija, vizija i ciljevi Zavoda

Misija Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Zavod), ogleda se u provođenju poslova zapošljavanja, obezbjeđenju ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti i uslova za njihovo ostvarivanje, realizaciju programa i mjere aktivne politike zapošljavanja, kao i saradnju sa drugim institucijama u cilju smanjenja nezaposlenosti u Brčko distriktu BiH.

Vizija Zavoda je da svojim radom, programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja, izgradi modernu javnu službu koja će kroz stečeno povjerenje građana, na zakonit i transparentan način poslovanja, nastojati da ostvari što povoljniju stopu nezaposlenosti na području Brčko diskrikta BiH i obezbijediti odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih lica.

Ciljevi Zavoda su:

  1. Smanjenje stope nezaposlenosti,
  2. Uspostavljanje što kvalitetnije saradnje sa poslodavcima, bazirana na partnerskim odnosima,
  3. Usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada,
  4. Razvoj informaciono-tehnološke podrške i stručno usavršavanje zaposlenih,
  5. Podrška u ostvarivanju prava nezaposlenih lica.