Pismo:

O Zavodu

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH je javna služba osnovana u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ br.33/04,19/07 i 25/08).

 

Zavod je ključna organizacija na tržištu rada Brčko distrikta BiH, ne samo kao posrednik u zapošljavanju i informacijama o tržištu radne snage, već i kao partner, pospješujući faktor, katalizator pune zaposlenosti i razvoja programa zapošljavanja.

 

Zavod posreduje između poslodavaca i nezaposlenih lica, kako bi pružio pomoć nezaposlenima da u što kraćem roku nađu posao i prilagode svoje kvalifikacije i vještine zahtjevima na tržištu rada, kao i da im obezbijede odgovarajuću materijalnu sigurnost u periodu trajanja nezaposlenosti. Misija Zavoda u dijelu pružanja usluga poslodavcima odnosi se na obezbjeđenje ljudskih potencijala za uspješno poslovanje njihovim organizacijama.

 

Zavod čine sljedeće organizacione jedinice, Sektor za pravne i opšte poslove, Služba za ekonomske poslove i analizu, Stručna služba direktora, kao i Sektor za posredovanje u zapošljavanju, u okviru kojeg se nalazi Služba za poslodavce.