Pismo:

Računi za uplate osiguranja od nezaposlenosti

Obveznici uplate doprinosa za slučaj osiguranja od nezaposlenosti mogu uplatiti na slijedeće žiro-račune:

Banka Broj žiro-računa Vrsta prihoda
Sparkasse Banka dd BiH  1990550021351975 712113
NLB Banka a.d. Banja Luka  5620048124393603 712113
Intesa Sanpaolo Banka  1549212005701005 712113

 

Uplata takse za uvjerenja i radne dozvole mogu uplatiti na žiro-račun otvoren kod

Sparkasse Banka dd BiH 1990550031351026

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas