Pismo:

Računi za uplate osiguranja od nezaposlenosti

Obavještavaju se obveznici uplate doprinosa za slučaj nezaposlenosti da isti mogu uplatiti na slijedeće depozitne račune Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH:

Banka

Broj depozitnog računa

Vrsta prihoda

SPARKASSE BANK d.d. BiH Sarajevo

199-055-00213519-75

712113

NLB BANKA a.d. Banja Luka

562-004-81243936-03

712113

ZIRAATBANK BH d.d. Sarajevo

186-301-03107667-76

712113

ASA BANKA d.d. sarajevo

134-001-10200005-69

712113

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Banja Luka

571-040-00001266-34

712113

MF BANKA a.d.  Banja Luka

572-236-00007860-24

712113

 

Takse za izdavanje uvjerenja i radnih dozvola mogu se uplatiti na navedene depozitne račune, sa naznakom vrste prihoda 722135.

„VAŽNO: Promjena depozitnog racuna ASA Banka d.d. Sarajevo“