Pismo:

Računi za uplate osiguranja od nezaposlenosti

Obveznici uplate doprinosa za slučaj osiguranja od nezaposlenosti mogu uplatiti na slijedeće žiro-račune:

Banka Broj žiro-računa Vrsta prihoda
Sparkasse Banka dd BiH  199-055-00213519-75 712113
NLB Banka a.d. Banja Luka  562-004-81243936-03 712113
ZIRAATBANK BH dd  186-301-03107667-76 712113
SBERBANK BH dd  140-102-10200002-83 712113
KOMERCIJALNA BANKA ad  571-040-00001266-34 712113
MF BANKA ad  572-236-00007860-24 712113

 

Uplata takse za uvjerenja i radne dozvole mogu uplatiti na žiro-račun otvoren kod

Sparkasse Banka dd BiH 199-055-00313510-26

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas