Pismo:

Kako pronaći posao

 • Ko se smatra nezaposlenim licem

Nezaposlenim licem se smatra lice

 • prijavljeno na evidenciju zavoda,
 • starosti od 15 do 65 godina,
 • radno sposobno,
 • nije u radnom odnosu, 
 • nije zaključilo ugovor o radu
 • nije po nekom drugom osnovu radno angažovano

Obaveza nezaposlenog lica je da aktivno traži posao, odnosno prati stanje na tržištu rada i informiše se o slobodnim radnim mjestima!

 • Prilikom prijave na evidenciju bitno je znati

Nezaposlena lica se mogu prijaviti na:

 • Aktivnu evidenciju
 • Polupasivnu evidenciju
 • Evidenciju za promjenu zaposlenja

Aktivna evidencija se vodi za lica koja aktivno traže zaposlenje i u obavezi je da se redovno odaziva na ponude za posao, obuke i ostale aktivnosti koje provodi Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.Imaju pravo da učestvuju u podsticajnim programima koje provodi Zavod. Redovnu prijavu na Zavod vrše svaka tri mjeseca.

Polupasivivna evidencija se vodi za lica koje ne traže zaposlenje nego su prijavljeni na Zavod radi ostvarivanja drugih prava (zdravstveno osiguranje, dječiji doplatak i sl) a ne radi traženja zaposlenja. Nisu u obavezi da se odazivaju na programe i obuke koje provodi Zavod. Redovno se javljaju svakih šest mjeseci.

Evidencija za promjenu zaposlenja se vodi za lica koja su već u radnom odnosu ali traže promjenu zaposlenja.

Razliku između aktivne i polupasivne evidencije možete vidjeti kliknuvši ovdje.

 • Kako se prijaviti na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Brčko distrika BiH

Lice koje želi da se prijavi na evidenciju Zavoda, u obavezi je da lično preda potrebnu dokumentaciju, kod nadležnog savjetodavca u Zavodu, sa uredno popunjenim zahtjevom za prijavu na evidenciju (Latinica - Ćirilica).

U zahtjevu lice je u obavezi da odabere da li želi da se vodi na evidenciji aktivnih ili polupasivnih lica. Razliku između aktivne i polupasivne evidencije možete vidjeti kliknuvši ovdje..

Lica koja traže promjenu zaposlenja, uz potrebnu dokumentaciju u obavezi su da dostave kopiju prijave na PIO/MIO iz radnog odnosa u kome se nalaze.  

 • Pregled dosadašnjeg školovanja, kurseva i stručnog osposobljavanja

Naravno da znate sve o svom školovanju, ali priznat ćete da je preglednije kada sve to stavite na papir i prikupite stečene diplome i certifikate. Naime, može se desiti da previdite neke bitne momente u školovanju/doškolovanju, a to Vam je najmanje potrebno u momentu kada tražite posao.

 • Pregled radnog iskustva

S obzirom da je radno iskustvo Vaš najveći adut pri konkurisanju za posao, evo pitanja za Vas: „Možete li ovog trenutka precizirati period rada na svom prvom radnom mjestu i navesti detaljan opis poslova koje ste obavljali?“ 
Razmišljate, niste sigurni…? Napravite manji shematski prikaz u kojem ćete opisati dosadašnje radno iskustvo (navedite naziv preduzeća, sjedište, vrijeme radnog odnosa, radno mjesto i opis radnih zadataka).
Ukoliko nemate radnog iskustva, ali ste volontirali ili stažirali, učinite isto.

 • Razmislite o osobinama koje posjedujete

Izvršite selekciju onih osobina za koje smatrate da Vam idu u prilog, ali obratite pažnju i na osobine kojima se ne ponosite. 
Razvijajte društveno poželjne osobine, kontrolišite one nepoželjne.
Uvijek pođite od pretpostavke da poslodavac na zamišljenoj radnoj poziciji želi vidjeti idealnu osobu, očekujući da potencijalni saradnik pored stručnog znanja i radnog iskustva, također, posjeduje osobine, kao što su: motivacija za rad, istrajnost, fleksibilnost, dobre komunikacijske vještine i sl.

 • Želite li dalje učiti i usavršavati se

Savremeno vrijeme odlikuje ubrzan razvoj i usvajanje novih tehnologija koje nije lako pratiti na nivou znanja stečenog u toku redovnog školovanja. Više nije upitno da li je potrebno dalje učiti i napredovati, već šta je to što se mora učiti. 
Svaki poslodavac očekuje da pokažete interes u vezi sa svojom strukom, dobru informisanost o savremenim tokovima razvoja, uključujući i spremnost za dodatno učenje i napredovanje. Pratite sve dostupne informacije, razgovarajte s kolegama o novostima u struci, identifikujte oblasti u kojima možete dalje učiti i usavršavati se.
Imajte u vidu da je lakše pronaći posao ako poznajete rad na računaru i barem jedan strani jezik. Ukoliko imate mogućnost, pohađajte odgovarajuće kurseve i usavršavajte svoje znanje u spomenutim oblastima.

 • Razmislite o sljedećem

Pošto je u današnje vrijeme teško pronaći posao, a naročito onaj koji će objediniti Vaše individualne kvalifikacije i želje, promijeniti nekoliko radnih mjesta i postepeno napredovati u struci nije ništa neobično. 
Rješavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja često nas prisiljava da prihvatimo poslove koji ne odgovaraju našim sposobnostima i očekivanjima, i koje u nekim drugim okolnostima, vjerovatno, ne bismo prihvatili. 
Pokušajte jasno definisati uvjete pod kojima biste prihvatili određeni posao.

 • Da li biste prihvatili posao koji ne odgovara Vašim kvalifikacijama?
 • Da li biste prihvatili dodatnu obuku?
 • Da li ste spremni da radite u smjenama?
 • Da li ste razmišljali o samozapošljavanju?
 • Koju dužinu i trajanje puta od mjesta stanovanja do posla, vlastitim autom ili javnim prijevozom, biste mogli svakodnevno izdržati?
 • Da li ste spremni zajedno sa svojom porodicom preseliti se u mjesto u kojem biste dobili dobar posao?
 • Da li biste prihvatili posao koji bi podrazumijevao da pronađete smještaj i ostajete u tom mjestu tokom radne sedmice?

Naravno, što ste više opcija spremni prihvatiti, veća je šansa da ćete se brže zaposliti.

 • Kako se prijaviti za posao?

Pri raspisivanju konkursa za slobodno radno mjesto svaki poslodavac očekuje prijavu više kandidata, između kojih može odabrati onog pravog.
Dobro pripremljena prijava je Vaša najbolja preporuka u traženju posla. 
Na temelju pristiglih prijava poslodavac vrši izbor kandidata koji zadovoljavaju postavljene kriterije, nakon čega ih poziva na razgovor (intervju), ponekad i na testiranje. Prijava treba biti napisana u jasnoj i preglednoj formi, te sadržavati sve podatke koje bi poslodavac želio znati o Vama.
Pisanu prijavu za posao sačinjavaju:

      - Biografija (Currriculum vitae)
      - Propratno pismo
      - Preporuke
      - Dokumenti u prilogu

 • Biografija (CV)

Biografija treba biti pregledan, čitljiv i sadržajan tekst u kojem se navode najvažniji podaci i informacije o sebi (lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo, stručna osposobljenost...). U praksi je uobičajeno da se koristi termin „curriculum vitae“ ili skraćeno CV (lat. Curriculum – pregled (tok), Vitae – život).
Zajedno sa propratnim pismom, biografija je najvažniji pokazatelj na osnovu kojeg poslodavac procjenjuje da li ste odgovarajuća osoba i da li se uklapate u njegovo preduzeće.
Vjerovatno ste se već susreli sa brojnim načinima pisanja biografije. Međutim, imajte na umu da ne postoji jedinstven obrazac za pisanje biografije. Bitno je da podatke koje iznosite prilagodite zahtjevima poslodavca i konkretnom poslu za koji konkurišete. S tim u vezi, povedite računa šta ćete napisati u biografiji, a šta izostaviti iz nje. U nastavku teksta predstavit ćemo Vam strukturu biografije za koju smatramo da je sveobuhvatna.

U predloženoj strukturi nisu navedeni sljedeći lični podaci: datum i mjesto rođenja, državljanstvo, bračni status i broj djece, a koji se, prema potrebi, mogu unijeti u biografiju. Umjesto informacije o vremenu trajanja obrazovanja (od/do), u podacima o obrazovanju možete navesti samo datum diplomiranja ili završetka srednje škole. Spomenuti podaci se izostavljaju u slučaju da Vam ne idu u prilog.

Nepopunjeni format biografije možete skinuti klikunvši ovdje.

Na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, zzzbrcko.org možete svakodnevno pratiti oglase za posao, kao i na facebook.com/zzzbrcko.

Kontakt info

 • Fra Šimuna Filipovića 1

 • 76100 Brčko Distrikt BiH

  • T: +387 (0) 49 217 411

  • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas