Pismo:

Plan i program rada Zavoda

Trogodišnji plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za period 2024.-2026. godinu

 Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica

 

Plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2023. godinu

 Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica

 

Trogodišnji plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za period 2023.-2025. godinu

 Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica

 

Plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2022. godini

 Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica

 

Plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2021. godini

Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica

 

Plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2020. godini

Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica

 

Plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2019. godini

Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica
Izmjena plana rada Latinica Ćirilica

 

Program rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2018. godini

Odluka o usvajanju Latinica  
Program rada Zavoda Latinica  

 

Plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2017. godini

Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica
Izmjena plana rada Latinica Ćirilica

 

Plan rada Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u 2016. godini

Plan rada Zavoda Latinica Ćirilica
Prvi rebalans Latinica Ćirilica
Drugi rebalans Latinica Ćirilica

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas