Pismo:

JP kategorije teže zapošljivih - Liste

Liste poslodavaca koji su aplicirali po Javnom pozivu za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih sa aktivne evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2021. godinu

 Uslovno podržani Latinica Ćirilica
 Odbijeni Latinica Ćirilica


Dokumentaciju je neophodno dostaviti u roku od 10 dana, od dana objave liste, zaključeno sa 14.11.2022.godine