Pismo:

Konačna lista - Samozapošljavanje 2021 Privreda

Konačna lista kandidata po Programu Samozapošljavanja u privredi za 2021. godinu

 Lista Latinica Ćirilica
Obavijest  Latinica Ćirilica

 
Kandidati sa Konačne liste dužni su, kako bi Zavod pripremio ugovore, da u roku od 10 (deset) dana, od 24.01.2022. godine do 03.02.2022. godine, dostave dokumentaciju

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas