Pismo:

Lista po JP za zapošljavanje Roma

Lista poslodavcima po Javnom pozivu za zapošljavanje Roma sa evidencije lica koja aktivno traže zaposlenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Lista  Latinica Ćirilica

Poslodavci su dužni da u roku od deset dana od dana objavljivanja rang liste na web stranici dostaviti traženu dokumentaciju (do 17.05.2021.godine)

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas