Pismo:

Lista poslodavaca - zapošljavanje Roma

Lista poslodavaca po Javnom pozivu za zapošljavanje Roma sa evidencije lica koja aktivno traže zaposlenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

 Lista podržani  Latinica Ćirilica
 Lista ne ispunjava uslov  Latinica Ćirilica