Pismo:

Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada

???? Znate li da zvanična istraživanja pokazuju da su žene češće izložene rodno zasnovanoj diskriminaciji na poslu❓
Upravo ova problematika je u fokusu projekta „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“, koji implementira Infohouse u saradnji s Fondacija "Lara", uz finansijsku podršku Evropska unija u Bosni i Hercegovini.
Više o ovome saznajte u videu ????