Pismo:

Mladi u biznisu

Javni poziv ima za cilj pružiti podršku u realizaciju projekta "Mladi u biznisu" koji finansira Vlada Brčko distrikta, a čija je osnovna svrha doprinos povećanju zaposlenosti i samozapošljavanja mladih do 35 godina starosti prijavljenih na evidenciju Zavoda za zapošljavanja ali i drugih nezaposlenih lica koji ispunjavaju uslove a koji se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

(1) Javni poziv počinje teći 11.03.2021. godine i završava se 09.04.2021. godine

(2) Tekst Javnog poziva zainteresovana lica mogu preuzeti  sa web stranice Zavoda  www.zzzbrcko.org ili u prostorijama Zavodu

(3)Prijavu za javni poziv aplikant predaje lično u prostorijama Zavoda

 

Tekst Javnog Poziva    
Prijava    

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas