Pismo:

Obavještenje: Anketari

U cilju realizacije Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima (APPP 2022) na području Brčko distrikta BiH, koju provodi Agencijaza statistiku Bosne i Hercegovine, pozivaju se nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, da se do 21.11.2022. godine do 14:00 časova, prijave za obuku anketara koja će trajati dva dana, а koja će biti održana u periodu od 06.12.–07.12.2022. godine.

Anketari za navedenu Anketu biće angažovani u periodu od 08.12. od 22.12.2022. godine, a realizacija iste se plaća po učinku od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Nezaposlena lica moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

- da žele da rade na provođenju Ankete o o radnoj snazi u BiH,

- da se nalaze na evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH,

- da su starosne dobi od 20 do 45 godina,

- da imaju diplomu visoke stručne spreme ili srednje stručne spreme.

Nezaposlena lica koja ispunjavaju gore navedeno mogu se prijaviti lično u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, kod savjetodavaca u kancelarijama broj 5, 6 ili 7.

 

 Obavještenje Latinica Ćirilica
 Prijava  Latinica Ćirilica