Pismo:

OBAVJEŠTENJE LICIMA KOJA SU SE PRIJAVILA NA JAVNI POZIV PO PROGRAMU SAMOZAPOŠLJAVANJA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2023. GODINU

Obavještavamo Vas, da se obuka iz oblasti preduzetništva za Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH za 2023. godinu, završava dana 01.09.2023. godine te, da su aplikanti dužni u roku od 15 (petnaest) dana dostaviti poslovni plan, sa pripadajućom dokumentacijom, u Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, na šalter broj 4.

Rok za predaju poslovnih planova, sa pripadajućom dokumentacijom, je do 18.09.2023. godine, (ponedjeljak) do 15:00 časova.

Aplikanti su obavezni, uz poslovni plan, da dostave i sljedeću dokumentaciju:

  • da je lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata u Distriktu (Za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata u Distriktu, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izdaje Potvrdu);
  • da lice ima dokaz o pravu vlasništva ili pravo korištenja poljoprivrednim zemljištem isključivo na teritoriji Distrikta (Kao dokaz o pravu svojine ili pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta ili objekta za uzgoj životinja, isključivo na teritoriji Distrikta može se priložiti: zemljišnoknjižni izvadak ili prepis posjedovnog lista ili rješenje Vijeća za izlaganje s popisnim listom (ne starije od 12 mjeseci), ugovor o zakupu, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, uvjerenje o pokrenutoj ostavinskoj raspravi i izjava o saglasnosti potencijalnih nasljednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta u korist korisnika (ukoliko korisnik nije upisan u zemljišnu knjigu, a u toku je ostavinska rasprava).

Aplikanti koji su registrovali poslovnu djelatnost u 2023. godini, u obavezi su uz poslovni plan dostaviti:

  • kopiju rješenja o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;

 

 OBAVJEŠTENJE Latinica Ćirilica
 POSLOVNI PLAN Latinica Ćirilica