Pismo:

OBAVJEŠTENJE: PRIJAVA ZA BESPLATNE OBUKE

O B A V J E Š T E NJ E

PRIJAVA ZA BESPLATNE OBUKE

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH poziva nezaposlene, koji se nalaze na evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje, da se prijave za obuke:

a) Engleski jezik         A1 i A2 nivo                        

b) Njemački jezik       A1 i A2 nivo

c) Informatika            I i II nivo

d) Osnove grafičkog i web dizajna

e) Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike

f) Preduzetništvo-realizacija poslovne ideje kroz pisanje biznis plana

Za sva lica, uredno prijavljena na evidenciju lica koja traže zaposlenje, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, obuke su besplatne.

 • Lica će biti u mogućnosti da odaberu, najviše, dvije obuke iz različitih oblasti. Lice ne može pohađati više nivoa obuke iz istog predmeta.
 • Izvođač obuke će, prije početka same obuke, izvršiti procjenu znanja kandidata, na osnovu koje će se utvrditi koji nivo obuke je potreban da lice, istu, pohađa.
 • Period realizacije, svake od obuka, je dva mjeseca.
 • Broj lica, za svaku od obuka, je ograničen.
 • Ukoliko se za obuku prijavi veći broj kandidata od planiranog broja, prednost će imati oni kandidati koji se duže nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, računajući od datuma posljednje prijave na evidenciju Zavoda.
 • Lica koja se prijave za obuke biće u obavezi, uz prijavu za navedeno, potpisati izjavu da će obuku uredno pohađati kao i da su upoznati da će biti brisani iz evidencije ako neopravdano odbiju ili samovoljno prekinu stručno osposobljavanje, a u skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencija, aktivnom traženju zaposlenja, prijavi i javljanju lica na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
 • Sva lica koja uspješno prođu obuku dobiće certifikat od strane izvođača obuke.
 • Polaznici koji su redovno pohađali obuke, a nisu uspjeli da ih uspješno realizuju, priliku za ponovno učešće će imati u sljedećem ciklusu obuka.
 • Obavještavanje o početku obuke i mjestu održavanja iste, biće vršeno putem internet stranice Zavoda, kao i putem broja telefona koje je lice naznačilo u Prijavi za obuke.

Prijava lica se vrši od 13.06.2022. godine do 27.06.2022. godine, u prostorijama Zavoda za zapošljavanje BD BiH (Ulica Fra Šimuna Filipovića broj 2.) na šalteru broj 4., putem obrasca koji se može preuzeti iz priloga vijesti na internet stranici Zavoda ili u prostorijama Zavoda. Prijavu za obuke lice je obavezno predati lično.

NAPOMENA: Izvjesno je da će realizacija obuka početi nakon okončanja sezone godišnjih odmora.

Za sve informacije možete se obratiti na kontakte:  049 217 411 · This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            · https://www.facebook.com/zzzbrcko/

 

 PRIJAVA LATINICA ĆIRILICA

Kontakt info

 • Fra Šimuna Filipovića 1

 • 76100 Brčko Distrikt BiH

  • T: +387 (0) 49 217 411

  • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas