Pismo:

OBAVJEŠTENJE: PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA – PREDAJA POSLOVNIH PLANOVA

Obavještenje licima koja su se prijavila po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2023. godini, da edukacija završava 13.11.2023. godine.

Dana 13.11.2023. godine u 15:00 časova je podjela certifikata za učesnike edukacije po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH za 2023. godinu, na Ekonomskom fakultetu u Brčkom.

Poslovni planovi se po Javnom pozivu dostavljaju u Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, ulica Fra Šimuna Filipovića broj 2, kancelarija broj 9.

Rok za predaju poslovnih planova je od 14.11.2023. godine ( utorak ) do 20.11.2023. godine ( ponedjeljak ) do 15:30 časova.

Aplikanti koji su registrovali poslovnu djelatnost u 2023. godini, do dana objave Javnog poziva po Programu, u obavezi su uz poslovni plan dostaviti:

1.        kopiju rješenja o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;