Pismo:

OBAVJEŠTENJE ZA NEZAPOSLENA LICA

Obavještavaju se lica koja su se prijavila po Javnom pozivu za prijavu po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2024. godini da će obuka, koju organizuje Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, biti realizovana u Omladinskom centru Brčko, kako slijedi:

-          25.06.2024 - 28.06.2024 (utorak - petak) u periodu od 16:30 - 18:00 časova

-          01.07.2024 - 05.07.2024 (ponedjelјak - petak) u periodu 16:30 - 18:00 časova