Pismo:

OBAVJEŠTENJE - produženje roka za podnošenje prijava, do petka, 30.07.2021.godine

O B A V J E Š T E Nj E - produženje roka za podnošenje prijava, do petka, 30.07.2021.godine

PRIJAVA ZA BESPLATNE OBUKE

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH poziva nezaposlene, koji se nalaze na evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje, da se prijave za obuke:

a) Engleski jezik           A1 i A2 nivo                        

b) Njemački jezik         A1 i A2 nivo

c) Informatika             I i II nivo

d) Osnove grafičkog i web dizajna

e) Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike

f) Preduzetništvo-realizacija poslovne ideje kroz pisanje biznis plana     

Za sva lica, uredno prijavljena na evidenciju lica koja traže zaposlenje, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, obuke su besplatne.

 • Lica će biti u mogućnosti da odaberu najviše dvije obuke iz različitih oblasti. Lice ne može pohađati više nivoa obuke iz istog predmeta.
 • Izvođač obuke će prije početka same obuke izvršiti procjenu znanja kandidata u cilju utvrđivanja njihovog trenutnog nivoa znanja, te samim tim će biti izvršena raspodjela lica u nivo obuke koju pohađa.
 • Broj lica, za svaku od obuka, je ograničen, te će ista trajati u periodu od dva mjeseca.
 • Ukoliko se za obuku prijavi veći broj kandidata od planiranog broja, prednost će imati oni koji se duže nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, računajući od datuma posljednje prijave na evidenciju Zavoda.
 • Lica koja se prijave za obuke bit će u obavezi, uz prijavu na navedeno, potpisati izjavu da će obuku uredno pohađati kao i da su upoznati da će biti brisani iz evidencije ako neopravdano odbiju ili samovoljno prekine stručno osposobljavanje, a u skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencija, aktivnom traženju zaposlenja, prijavi i javljanju lica na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
 • Sva lica koja uspješno prođu obuku dobiće certifikat o uspješno položenoj obuci.
 • Polaznici koji su redovno pohađali obuke a nisu uspjeli da ih uspješno realizuju, priliku za ponovno učešće će imati u sljedećem ciklusu obuka.

Obavještavanje o početku obuke i mjestu održavanja iste, biće vršeno putem internet stranice Zavoda, kao i putem broja telefona koje je lice naznačilo u Prijavi na obuke.

Prijava lica se vrši do 30.07.2021. godine, u prostorijama Zavoda za zapošljavanje BD BiH (Ulica Fra Šimuna Filipovića broj 2) na šalteru broj 3 i 4, putem obrasca koga možete preuzeti iz priloga vijesti na našoj internet stranici ili u Zavodu. Prijavu za obuke lice je obavezno predati lično.

Za sve informacije možete se obratiti na kontakte:  049 217 411 · This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. · facebook.com/zzzbrcko

Kontakt info

 • Fra Šimuna Filipovića 1

 • 76100 Brčko Distrikt BiH

  • T: +387 (0) 49 217 411

  • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas