Pismo:

Program samozapošljavanja u poljoprivredi u 2020. godini - Obavještenje za aplikante Programa

Obavještenje licima koja su se prijavila na Javni poziv po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2020 godini, da edukacija iz oblasti preduzetništva počinje 22.03.2021. godine (ponedjeljak), u Omladinskom centru u Brčkom.


Grupe će se formirati saglasno početnim slovima prezimena aplikanata, kako slijedi:

Grupe: Latinica Ćirilica

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas