Pismo:

SAMOZAPOŠLJAVANJE 2023 - PRIVREDA - Konačna lista

Konačna lista kandidata po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2023. godini

 Konačna lista Latinica Ćirilica
 Dokumentacija - obavještenje Latinica Ćirilica


Kandidati sa Konačne liste dužni su, kako bi Zavod pripremio ugovore, da u roku od 10 (deset) dana, najkasnije do 05.02.2024. godine