Pismo:

eBiro - Obavijest

Poštovani korisnici,

eBiro je web sistem za upravljanje sadržajem, te kao takav treba da osigura predstavljanje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na Internetu i unaprijedi način objavljivanja oglasa za posao.

Upotrebom eBiro-a poslodavcima je omogućeno lakše i brže pronalaženje zaposlenika, te jednostavnije i brže objavljivanje oglasa, jer će poslodavci moći samostalno to da urade putem računara i telefona, a nezaposlenim licima je omogućeno  popunjavanje CV-a prema Europass formularu i pronalaženje zaposlenja na osnovu istog.

Ovakav format komunikacije sa korisnicima Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH prvi implementira u Bosni i Hercegovini, i u rad je puštena testna verzija softverskog rješenja, tako da će potencijalni nedostaci biti otklonjeni u najkraćem roku.

Implementacija eBiro-a podrazumijeva:

 • “Matching” nezaposlenih lica sa oglasima – poslodavcima je omogućen prikaz nezaposlenih lica čiji profili
  ispunjavanju uslove oglasa prema procentu
 • Registraciju poslodavaca
 • Registraciju nezaposlenih lica
 • Objavljivanje oglasa
 • Popunjavanje CV-a
 • Pretraga oglasa
 • Osnovne informacije o Zavodu.

Za sva dodatna pitanja, sugestije i komentare, stojimo vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Stručna služba Zavoda.

Kontakt info

 • Fra Šimuna Filipovića 1

 • 76100 Brčko Distrikt BiH

  • T: +387 (0) 49 217 411

  • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas