Pismo:

Obavještenje - Anketa

U cilju realizacije Ankete o radnoj snazi u BiH (ARS 2021) na području Brčko distrikta BiH, koju provodi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, pozivaju se nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, da se do 06.09.2021. godine do 14:00 časova, prijave za obuku anketara koja će trajati četiri dana, а koja će biti održana u periodu od 14.–17.09.2021. godine.

Anketari za navedenu Anketu biće angažovani na period od 3 mjeseca, a realizacija iste se plaća po učinku od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Nezaposlena lica moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da žele da rade na provođenju Ankete o o radnoj snazi u BiH,
  • da se nalaze na evidenciji lica koja aktivno traže zaposlenje Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH,
  • da su starosne dobi od 25 do 45 godina,
  • da imaju diplomu visoke stručne spreme.

Nezaposlena lica koja ispunjavaju gore navedeno, mogu se prijaviti lično u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, kod savjetodavaca u kancelarijama broj 5, 6, 7 i 8.

 

Obavještenje Latinica  Ćirilica
Prijava Latinica Ćirilica
     

Kontakt info

  • Fra Šimuna Filipovića 1

  • 76100 Brčko Distrikt BiH

    • T: +387 (0) 49 217 411

    • F: +387 (0) 49 217 412

Pratite nas