Pismo:

Obavještenje - ANKETA

U cilju realizacije Ankete o Upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-D 2023) na području Brčko distrikta BiH, koju provodi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, pozivaju se nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, da se do 05.06.2023. godine do 12:00 časova, prijave za obuku anketara, koja će biti održana u periodu od 06.06.–09.06.2023. godine.

Nezaposlena lica moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da žele da rade na provođenju Ankete o o radnoj snazi u BiH,
  • da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH,
  • da su starosne dobi od 20 do 40 godina,
  • da imaju diplomu visoke stručne spreme (VSS) ili srednje stručne spreme (SSS).

Nezaposlena lica koja ispunjavaju gore navedeno mogu se prijaviti lično u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, kod savjetodavaca u kancelarijama broj 5, 6 ili 7.

 

 Obavještenje Latinica Ćirilica
 Prijava Latinica Ćirilica