Pismo:

OBAVJEŠTENJE: PRIJAVA ZA BESPLATNE OBUKE

O B A V J E Š T E Nj E

PRIJAVA ZA BESPLATNE OBUKE

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH poziva nezaposlena lica da se prijave za obuke:

a) Engleski jezik           

b) Njemački jezik         

c) Informatika              

d) Osnove grafičkog i web dizajna

e) Vođenje poslovnih knjiga za samostalne preduzetnike

f) Preduzetništvo-realizacija poslovne ideje kroz pisanje biznis plana

Za sva lica, uredno prijavljena na evidenciju nezaposlenih lica, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, obuke su besplatne.

  • Lica će biti u mogućnosti da odaberu najviše dvije obuke iz različitih oblasti. Lice ne može pohađati više nivoa obuke iz istog predmeta.
  • Izvođač obuke će prije početka same obuke izvršiti procjenu znanja kandidata u cilju utvrđivanja njihovog trenutnog nivoa znanja, te samim tim će biti izvršena raspodjela lica u nivo obuke koju treba da pohađa.
  • Broj lica za svaku od obuka je ograničen, a svaka od obuka trajeće do dva mjeseca.
  • Ukoliko se za obuku prijavi veći broj kandidata od planiranog broja, prednost će imati oni koji se duže nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, računajući od datuma posljednje prijave na evidenciju Zavoda.
  • Lica koja se prijave za obuke biće u obavezi, uz prijavu, potpisati izjavu da će obuku uredno pohađati kao i da su upoznati da će biti brisani iz evidencije ako neopravdano odbiju ili samovoljno prekinu stručno osposobljavanje, a u skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencija, aktivnom traženju zaposlenja, prijavi i javljanju lica na evidenciju Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
  • Sva lica koja prođu obuku dobiće certifikat o uspješno položenoj obuci.
  • Obavještavanje o početku obuke i mjestu održavanja iste, biće objavljeno putem internet stranice Zavoda, kao i putem broja telefona koje je lice naznačilo u Prijavi na obuke.

 

Prijava lica se vrši od 04.08.2023. godine do 25.08.2023. godine do 14:00h, u prostorijama Zavoda za zapošljavanje BD BiH (Ulica Fra Šimuna Filipovića broj 2., kod savjetodavaca, putem obrasca kojeg možete preuzeti iz priloga vijesti na našoj internet stranici ili u Zavodu).

Prijavu za obuke lice je obavezno predati lično ili poslati skeniranu putem e-mail-a. Prijavu možete poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i uz istu prilažete skeniran, popunjen i potpisan obrazac

Prijave za obuke biće realizovane samo one obuke za koje se prijavi, minimalno, pet ili više lica.

Za sve informacije možete se obratiti na kontakte:   049 217 411  ·  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ·  facebook.com/zzzbrcko

 

 Obavještenje Latinica Ćirilica
 Prijava Latinica Ćirilica