Pismo:

OBAVJEŠTENJE ZA NEZAPOSLENA LICA

Obavještavaju se lica koja su se prijavila po Javnom pozivu za prijavu po Programu samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2023. godini da će obuke, koje organizuje Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, biti realizovane u Omladinskom centru u periodu od 28.08.2023.- 01.09.2023. godine, u terminu od 16:00-18:00 časova.