Pismo:

OBAVJEŠTENJE: PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA

Obavještenje licima koja su se prijavila na Javni poziv po Programu samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2023. godini, da edukacija iz oblasti preduzetništva počinje 31.10.2023. godine ( utorak ), u 15 časova, u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Brčkom, ulica Studentska br.11, Brčko distrikt BiH.

Sva lica koja su aplicirala na Javni poziv za prijavu na Program samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2023. godini, u obavezi su da prisustvuju uvodnom predavanju 31.10.2023. godine ( utorak ).

O eventualnim izmjenama termina, aplikanti će biti obaviješteni od strane predavača.