Pismo:

Poziv za UNFPA obuku o izgradnji mira mladih i vršnjaka

Projekat „Moving Us Closer“ realizuje Populacioni fond Ujedinjenih nacija uz finansijsku podršku Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini i Ministarstva vanjskih poslova Italije, u saradnji sa lokalnim administrativnim jedinicama.

Cilj projekta je promovisanje društvene kohezije, smanjenje predrasuda i diskriminacije, te podsticanje interkulturalnog dijaloga među mladima iz sedam gradova: Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Brčkog, Bosanskog Petrovca ​​i Bijeljine.

Realizacija projekta podrazumijeva niz obuka koje će pokriti teme poput korijenskih uzroke sukoba, ulogu mladih u izgradnji mira, strategije rješavanja sukoba i promociju ljudskih prava. Svi učesnici imaće priliku da uče od stručnjaka iz oblasti izgradnje mira, ali i da učestvuju u interaktivnim sesijama.

S tim u vezi, svi zainteresovani mladi od 16 do 35 godina starosti, koji bi voljeli učestvovati u projektu, imaće priliku da rade sa drugim mladim ljudima kako bi naučili o transformaciji sukoba, efikasnoj komunikaciji i osnaživanju marginalizovane populacije.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti lično na protokol Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH  najkasnije do 06. novembra.